Privatumo Politika

Kandidatų į darbo vietas informavimo pranešimas Duomenų valdytojas: UAB Kovenda, juridinio asmens kodas 125754429, adresas Kalvarijų g. 272A, Vilnius, informuoja, kad visų atrankoje dėl darbo dalyvaujančių kandidatų duomenis tvarkys šiais tikslais:
 1. naujo darbuotojo atrankos organizavimas;
 2. gebėjimų ir kvalifikacijos įvertinimas;
 3. kaštų optimizavimas – tinkamų kandidatų duomenų bazės kaupimas ateities pasiūlymams.
Kandidatų CV ir kituose dokumentuose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi nuolatos vykdant darbuotojų atrankas. Konkrečios atrankos procesui pasibaigus, neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) nedelsiant sunaikinami nebent Jūs patys nurodytumėte kitaip.   Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai: 
 • teisėti duomenų valdytojo interesai (tinkamiausių darbuotojų atranka ir įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas) ((a) ir (c) tikslų atveju);
 • sutikimas, dėl duomenų tvarkymo pasibaigus šiai atrankai ((c) tikslo atveju).
Informuojame, kad jūs turite šias teises:
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Kai duomenys tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu ar remiantis Jūsų sutikimu, nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, o sutikus, bet kada atšaukti savo sutikimą;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
Patvirtiname, kad duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas. Jūsų duomenys gali būti perduodami Kovenda įmonei Švedijoje. Jeigu nurodysite kontaktinius asmenis, kurie galėtų Jus rekomenduoti, prašome juos informuoti apie tai, kad perdavėte jų kontaktus mums ir mes galime su jais artimiausiu metu susisiekti. Be Jūsų sutikimo nesusisieksime su Jūsų esamu darbdaviu, su buvusiais darbdaviais galime susisiekti apie tai pranešdami atskirai.   Sutikimas dėl tolimesnio kandidato duomenų saugojimo Jeigu pageidaujate, kad UAB Kovenda saugotų Jūsų CV ir kitus įdarbinimo metu surinktus duomenis dar 1 metus ateities darbo pasiūlymams, pažymėkite (pabraukdami tinkamą variantą) apie šį savo pageidavimą žemiau. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, o sutikę – bet kada atšaukti šį savo sutikimą. Jūsų atsakymas neturės jokios neigiamos įtakos nei šiame įdarbinimo procese, nei ateityje.