Duomenų apsauga

Pagrindinė informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą

Duomenų valdytojas: UAB „Kovenda“, juridinio asmens kodas: 125754429, adresas: Kalvarijų g. 272A, Vilnius, LT08339, el. paštas info@kovenda.lt

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai (išsamūs tikslai ir atitinkami duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti išsamioje Asmens duomenų tvarkymo politikos dalyje žemiau):

 • sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas;
 • statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas;
 • Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;
 • konsultacijų teikimo ir komunikacijos palaikymas (telefonu, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose)
 • verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų dalykinių santykių užmezgimas, palaikymas bei plėtojimas.
 • Kandidatų įdarbinimo tikslais. Daugiau informacijos rasite čia.

Jūsų teisės: Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis; bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Įgyvendinti savo teises galite parašę mums el. pašto adresu info@kovenda.lt.

Norėdami išsamiau susipažinti su informacijai apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, skaitykite tekstą žemiau.

 

Bendra informacija

UAB Kovenda (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine arba bet kaip kitaip susisiekus su mumis. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB Kovenda
Juridinio asmens kodas: 125754429
Adresas: Kalvarijų g. 272A, Vilnius,

LT08339
El. paštas: info@kovenda.lt

 

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), skambinate mums, naudojatės mūsų  automobiliais, kuriuose yra GPS įranga, lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook,  Linkedin), lankantis mūsų biure (vykdomas vaizdo stebėjimas)
 • tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., profesinių asociacijos, kredito ir kitos finansų įstaigos, draudėjai, kitų bendrovių, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas jums arba mums).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama per Infostatyba, mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

 Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams siųsti reklaminę informaciją apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@kovenda.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

 

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų dalykinių santykių užmezgimas, palaikymas bei plėtojimas. Teisėtas interesas- didinti savo prekės ženklo ir įmonės veiklos žinomumą. Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, kita informacija, mokėjimo būdo informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.
konsultacijų teikimo ir komunikacijos palaikymas (telefonu, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose)

 

Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo arba partnerių teikiamas paslaugas, papildomai teikiamas paslaugas ir kt. Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jūsų sutikimas

Vardas, pavardė, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas.
sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas ir statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas Šiais tikslasi tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas

 

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

 

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Mūsų partneriams, kurie padeda teikti Jums paslaugas;
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Teisėsaugos institucijoms;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Mūsų partneriai yra Lietuvoje ir Švedijoje veikiantys paslaugų teikėjai, tokie kaip UAB Laudas, UAB VersloIS, UAB Krantas Travel, UAB SDG. Kai teisės aktai reikalauja, mes perduodame duomenis Lietuvos ir Švedijos institucijoms tokioms kaip Arbetsmiljoverket ir Švedijoje veikiančiai profesinei sąjungai Byggnads. Jeigu norėtumėte gauti išsamų duomenų gavėjų sąrašą, kreipkitės viršuje nurodytais kontaktais.

 

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Jeigu tai būtina dėl paslaugų teikimo, sutarčių vykdymo ar teisės aktų reikalavimų vykdymo, duomenys gali būti perduodami į mūsų įmonę registruotą Švedijoje.

Labai retais atvejai mes galime siųsti jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai siunčiame jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
 • Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

Jūsų teisės

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu, pvz., per Skype.

 

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

Ši teisė reiškia:

 • Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
 • Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
 • Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
 • Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
 • Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
 • Informaciją ar taikomas profiliavimas
 • Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

 

Taikoma, jeigu:

–  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti

–  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate

– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni

– informacija gauta neteisėtu būdu

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

 • jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
 • jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
 • mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
 • informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. www.ada.lt

 

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo adresu info@kovenda.lt, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos turinio apačioje.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje

 

Slapuko pavadinimas Slapuko saugojimo laikotarpis  Tikslas
collect Iki naršymo sesijos pabaigos Būtinas slapukas kuris skirtas pasiekti reikiamą turinį svetainėje.
_ym_d 1 metai Skirtas išsaugoti pirmąjį apsilankymą svetainėje.
_ym_uid 1 metai Skirtas identifikuoti vartotoją svetainėje.
_ym_isad 20 val. Skirtas nustatyti, ar naudotojas turi reklamos blokavimo programą.
ymex 1 metai Skirtas saugoti pagalbinę Yandex Metrica našumo informaciją.

Registruoja unikalų ID.

_ga 2 metai Skirtas statistinių duomenų apie svetainės lankytoją rinkimui. Registruoja unikalų ID.
_gat 1 min Naudojamas Google Analytics statistinių duomenų rinkimui.
_gid 24 val. Skirtas statistinių duomenų apie svetainės lankytoją rinkimui. Registruoja unikalų ID.
yandexuid 1 metai Skirtas statistinių duomenų apie svetainės lankytoją rinkimui. Naudojamas vidinei analizei ir svetainės optimizavimui.
CMSSESSID# Iki naršymo sesijos pabaigos Naudojamas Google Analytics vartotojo įrenginio informacijos rinkimui.
IDE 1 metai Šį slapuką nustato „Doubleclick“ ir jis pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine.
_gcl_au 3 mėnesiai Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos.
yuidss 1 metai Renka informaciją apie lankytojų elgesį keliose svetainėse. Ši informacija naudojama svetainėje, siekiant optimizuoti reklamos aktualumą.
_gat_gtag_UA_[property_id] 1 minute Šis slapukas yra „Google Analytics“ dalis ir naudojamas apriboti užklausas (užklausų dažnį).
_fbp 3 mėnesiai Naudoja „Meta“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
test_cookie 15 minučių Šį slapuką nustato „DoubleClick“ (kuri priklauso „Google“), kad nustatytų, ar svetainės lankytojo naršyklė palaiko slapukus.
yabs-sid Iki naršymo sesijos pabaigos Naudojamas vartotojui identifikuoti svetainėje.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų.

 

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

 

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2019 birželio 11 d.